B-Riders: het werkt!

B-Riders: het werkt!

Met B-Riders stimuleren we Brabanders de fiets te pakken naar het werk en weet je wat? Het werkt! Uit onderzoek onder 5.000 deelnemers die sinds 2015 deelnemen aan het programma blijkt dat er ongeeer 4.000 autoritten per dag minder in de spits plaatsvinden. Bij de B-Riders die een financiële beloning kregen, nam het aantal autoritten af van 71% naar 13%. Deelnemers die alleen punten kregen voor fietsritten, gingen ook meer fietsen: van 74% naar 89%. Goed bezig dus, B-Riders! Bekijk onderstaand filmpje voor nog meer resultaten van het programma.

B-Riders is onderdeel van het programma Beter Benutten, waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant samenwerken aan een duurzame gedragsverandering voor een betere bereikbaarheid van Brabantse steden.