Zo werkt B-Riders Company

Zo werkt B-Riders Company

Werknemers die voor het woon-werkverkeer de overstap maken van de auto naar de fiets, mogen zich B-Rider noemen. Voor elke gefietste kilometer binnen de spitstijden worden zij beloond met een vergoeding. In 2017 vergoedt B-Riders gedurende 6 maanden € 0,04 per gefietste kilometer.

De werkgever draagt minstens hetzelfde bedrag bij. De B-Rider ontvangt dus minimaal € 0,08 per kilometer. Na afloop van de beloningsperiode fietst de B-Rider door voor spaarpunten die te verzilveren zijn in de B-Riders webshop voor leuke producten. Klik hier om te kijken welke werkgevers al een B-Riders Company zijn.

Voorwaarden:

 • De beloning geldt alleen tijdens de spitstijden van 6.00 – 9.30 uur en van 16.00 – 19.00 uur.
 • De B-Rider stapt voor minstens 50% van het woon-werkverkeer over op de fiets.
 • De werknemer heeft nog niet eerder meegedaan aan B-Riders.
 • De werknemer woont minimaal 4 kilometer van het werk.
 • De werknemer heeft een werkweek van minimaal 3 werkdagen.

B-Riders Company wordt ondersteund door:

 • Een app voor de B-Riders die de ritregistratie bijhoudt en B-Riders motiveert
 • De administratieve afwikkeling van de beloning aan de werknemer
 • Communicatiemiddelen op maat om werknemers te stimuleren en motiveren
 • Online en telefonische helpdesk voor B-Riders
 • Rapportage via online dashboard

Kosten

 • De variabele kosten voor beloning zijn afhankelijk van het aantal gefietste kilometers door de werknemers en de bijdrage door de werkgever. Gemiddeld fietsen B-Riders 170 kilometer per maand, wat een werkgeversbijdrage van € 6,80 betekent.
 • De kosten voor deze ondersteuning bedragen € 2,50 per werknemer per maand gedurende de beloningsperiode.

Na deze financiële impuls wordt dit gezonde gedrag bij de werknemer bestendigd door coaching via de app. De werknemer wordt zo gestimuleerd om te blijven fietsen. Deze eenmalige investering zorgt voor duurzame gedragsverandering.

Download de brochure
Al deze informatie hebben we ook in een brochure voor u op een rijtje gezet. 

B-Riders Company worden?

Wilt u uw werknemers stimuleren om op de fiets naar het werk te komen? Daar helpen wij u graag bij! Stuur uw gegevens in een e-mail naar company@b-riders.nl en wij nemen contact met u op.

B-Riders is onderdeel van het programma Beter Benutten, waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant samenwerken aan een duurzame gedragsverandering voor een betere bereikbaarheid van Brabantse steden.